Tietoa nuohouksesta

Miksi nuohotaan ja mitä nuohooja tekee?

Nuohouksen tarkoituksena on poistaa savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte, jotta ne eivät aiheuttaisi palovaaraa ja turvallisuusriskiä. Vakuutusehdoissa säännöllinen nuohous on tyypillisesti voimassaolon edellytys, joten säännöllisellä nuohouksella varmistaa kotivakuutuksen voimassaolon. Turvallisuuden lisäksi nuohous edistää taloudellista energian käyttöä, koska puhtaassa tulisijassa palamisen hyötysuhde on parempi ja polttoaineen kulutus pienempi. Nuohotussa tulisijassa palaminen on täydellisempää, mikä vähentää päästöjä sekä ympäristön kuormitusta. Näin ollen säännöllinen nuohous edistää myös ympäristönsuojelua ja ihmisten hyvinvointia.

Kun nuohooja tulee käymään, hän tarkastaa ja puhdistaa tulisijat ja savuhormit sekä tarkastaa tulisijoihin ja hormeihin liittyvät suojaetäisyydet sekä tikkaiden ja kulkusiltojen kunnon. Mahdollisista puutteista hänellä on ilmoitusvelvollisuus pelastuslaitokselle. Lisäksi nuohoojan tehtäviin kuuluu neuvoa tulisijojen käyttöön liittyvissä asioissa.

Milloin nuohota?

Pelastuslain (379/2011) 13 §:n mukaan rakennuksen omistajan tai haltijan velvollisuutena on tilata määräajoin nuohooja suorittamaan tulisijojen ja hormien nuohous.

Pääsääntönä omakotitalon tulisija ja sen hormit on nuohottava vuoden välein. Vapaa-ajan asunnoilla ja saunoilla nuohousväli on kolme vuotta. Jos kuitenkin vapaa-ajan asunto on tarkoitettu muuhun kuin yksityiseen käyttöön, on nuohous suoritettava vuoden välein. Jos tulisija tai hormi on ollut käyttämättä kolme vuotta, se on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Nuohooja tulossa, mitä huomioitava?

Kiinteistön omistajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia, että nuohooja voi tehdä työnsä turvallisesti.

Kattotikkaiden ja -siltojen pitää olla kunnossa, tukevat ja kunnolla kiinnitetty. Käytännön nyrkkisääntönä voi pitää, että jos itse kiipeää katolle tikapuita pitkin turvallisesti, silloin kiipeää nuohoojakin.

Tulipesien lämmitys kannattaa ajoittaa edelliseen päivään nuohoojan tulosta, etteivät tulipesät ja hormit ole kuumia nuohoojan saapuessa.

 

Lisätietoja nuohouksesta: http://www.nuohoojat.fi/ohjeita/nuohousta+koskevat+saannokset/

Kattotikkaita ja -siltoja koskevat säädökset: http://www.finlex.fi/data/normit/6376-F2.pdf